Jak przygotować rower do transportu?

Jak przygotować mój rower do transportu?

1. Poluzuj śrubę od kierownicy roweru

2. Wyprostuj kierownicę równolegle do ramy roweru

3. Odkręć pedały rowerowe

4. Wyjmij pedały rowerowe

5. Spakuj rower do kartonu